Compromiso Confianza Confidencialidad
Compromiso Confianza Confidencialidad

La Gestió del Talent a Med3C

 

 

La Gestió del Talent comença amb les incorporacions a la seva Empresa o Organització, seleccionant a les persones més adequades per a cada lloc. Per això, a Med3C la Selecció es fa des de dos òptiques diferents.

 

 

  • Una seria aquella on el lloc es creat i cerca substitut. Realitzarem un estudi de necessitats per a saber què es necessita per cobrir aquest lloc a tots els nivells (no és el mateix cobrir una jubilació que un acomiadament, o bé una baixa voluntària, per exemple). De qualsevol manera, el procés sempre se encara com una oportunitat de millora per desenvolupar el lloc.

 

 

  • A l’altra, el lloc fins ara no existia dins l’organització. Pot ser que s’estigui immers dins una fase de reestructuració o reorganització a l’empresa, o que senzillament s’hagi detectat una necessitat concreta, però sempre haurà una fase prèvia de disseny del lloc.

 

 

A tots els casos, sempre es realitzarà un seguiment de la incorporació i el desenvolupament del lloc, per poder comprovar si s’aconsegueixen els objectius definits inicialment.

 

 

També podem ajudar-lo a dissenyar processos de promoció interna.

 

Una vegada incorporat el Talent a l’Empresa, s’ha de començar a gestionar. Això és el que a Med3C anomenem Desenvolupament de la Gestió del Talent, i engloba diferents accions.

 

 

Una es la Formació, com a eina que permeteix afegir coneixement a la seva plantilla. Altra acció és l’Avaluació com a eina de control d’objectius. Per a que sigui eficaç, deu sorgir d’una Descripció de llocs de feina i la seva posterior Valoració.

 

 

De la mateixa manera, el disseny d’una bona Política de Comunicació farà que la Cultura d’empresa i el Clima de la seva Organització es vegin beneficiats. A l’hora de motivar, existeixen solucions que impliquen el disseny d’una Política o sistema retributiu que va més enllà de l’aspecte econòmic.

 

 

No podem oblidar la importància del Disseny o reestructuració de les diferents àrees o departaments per optimitzar la seva empresa i els seus recursos, treballant tant els recursos materials de l’Empresa com les interaccions de la plantilla, donant recolzament a la Gestió d’equips o a la Negociació col·lectiva, només per posar dos exemples que puguin potenciar o disminuir el Talent a la seva empresa.

 

 

Med3C pot ajudar a gestionar el Talent de grans, petites i mitjanes empreses, de forma directa o indirecta (per exemple, formant els quadres de comandaments).

 

 

Dissenyem Plans de Formació Anyals o Accions formatives concretes (de curta o llarga durada, amb contingut eminentment pràctic, i dirigides a la consecució d’objectius). Poden realitzar-se a les nostres instal·lacions o a les seves. Vostè escolleix sabent que els continguts mai seran estandaritzats, sinó dissenyats en funció de les seves necessitats. Podem prestar-li serveis de recolzament al departament de RR.HH de la seva Empresa o bé externalitzar-ho completament.

 

 

Med3C creu que existeixen més línees d’actuació que ajuden a gestionar el talent, com la Prevenció de riscos i el Tractament de la informació. Dins la Prevenció de Riscos ens agrada destacar especialment allò que es refereix als Riscos psicosocials, ja que, de totes les especialitats de la Prevenció, són les que se centren a les interaccions de les persones a les Empreses o organitzacions.