Compromiso Confianza Confidencialidad
Compromiso Confianza Confidencialidad

MEDIACIÓ HIPOTECÀRIA

El seu objectiu és intermediar i assessorar a les famílies que tenen un deute pendent amb les entitats financeres, intentant equilibrar a les parts en la seva discussió.

 

 

La Mediació Hipotecària permet a les parts dialogar per trobar una solució, amb la finalitat d’evitar la iniciació de processos d’execució hipotecària, si és el que es desitja, o bé trobant possibilitats alternatives que sorgeixin de comú acord entre les parts.

 

 

Es pot intervenir en qualsevol moment del procés, ja que el diàleg es pot produir abans o després d’’impagament, amb o sense execució hipotecària o, inclús, en fase de desallotjament.

 

 

De la mateixa manera, la Mediació es pot utilitzar per a tractar discrepàncies entre inquilins i propietaris en regim de lloguer per evitar executar processos de desnonament.