Compromiso Confianza Confidencialidad
Compromiso Confianza Confidencialidad

MEDIACIÓ FAMILIAR

Ajuda a tots els membres de la família a reestructurar i definir les bases de la seva nova relació present i futura en base a l’equilibri i la flexibilitat, negociant des de la col·laboració i la voluntarietat.

 

 

És un procés voluntari, en el qual les persones demanen la intervenció d’un mediador neutral, en el cas de:

 

  • Ruptura del matrimoni per separació, divorci o nul·litat
  • Ruptura de parelles de fet
  • Crisis de comunicació
  • Disputes econòmiques: Repartiment de bens i deutes comuns
  • Desacords en els aliments, pensions, règim de visites…
  • Elaboració de Convenis Reguladors i/o Plans de Coparentalitat
  • Discrepàncies intergeneracionals (entre germans, pares/fills, pares/avis…)
  • Dificultats a la convivència (dependència en qualsevol grau)
  • Processos de filiació (temes d’adopció, vincles entre diferents famílies)

 

A les relacions familiars les Mediacions aporten un plus pel que fa a la convivència i la comunicació, ja que s’aconsegueixen aclarir malentesos, minven tensions o inclús es desescalen potencials situacions de violència domèstica. Tothom es sent guanyador, ja que el que s’acorda beneficia a TOTS els implicats, creant les bases de la cooperació i el respecte mutu que regiran les relacions futures.