Compromiso Confianza Confidencialidad
Compromiso Confianza Confidencialidad

MEDIACIÓ ESCOLAR

Els conflictes als centres escolars o, a un nivell més general, a la comunitat educativa poden sorgir a diferents nivells: entre els alumnes, el professorat, entre el professorat i els pares i mares o amb el PAS (personal administratiu i de serveis).

 

 

 

La Mediació Escolar és una tècnica que s’usa per a la prevenció de la violència i la gestió dels conflictes, que fomenta el diàleg i la recerca d’una solució, alhora que treballa l’acceptació d’un mateix i la de l’altra part (reconeixement i empatia) així com l’apoderament de les parts al llarg del procés.

 

 

 

És molt important destacar la possibilitat de realitzar mediació entre iguals, formant a nois i noies que componen l’alumnat per a que actuïn com a mediadors qualificats entre els seus propis companys.