Compromiso Confianza Confidencialidad
Compromiso Confianza Confidencialidad

MEDIACIÓ COMUNITÀRIA

Med3C gestionarà els conflictes entre persones pertanyents a una comunitat de veïns, que convisquin al mateix carrer o barri o que, simplement, tinguin problemes de convivència veïnal, fent que els implicats siguin qui decideixin les seves pròpies solucions -i no un tercer-, la qual cosa ajuda a preservar i millorar les seves relacions futures, sense buscar guanyadors o perdedors.

 

 

 

La Mediació, entesa com a Comunitària o com a Ciutadana, pot ajudar en discrepàncies derivades de:

 

 

 • Propietat horitzontal
 • Arrendaments
 • Derrames
 • Permisos no concedits
 • Fums, mals olors
 • Discrepàncies entre els membres de la comunitat de propietaris (ex: instal·lació d’un ascensor, quotes de despeses de manteniment, necessitat de millores…)
 • Obres no consentides o amb conseqüències no desitjades
 • Usos indeguts de zones comunes o mala gestió de les mateixes
 • Problemes amb mascotes
 • Interculturalitat (nous locals religiosos, diferents usos d’una mateixa zona comuna mal gestionats…)
 • Invasió de vegetació de parcel·les contigües
 • ...