Compromiso Confianza Confidencialidad
Compromiso Confianza Confidencialidad

Una Mediació es composa de vàries parts.

 

A la primera sessió, de caràcter informatiu, les persones amb opinions divergents expliquen al mediador el seu conflicte des del seu propi punt de vista. El mediador els explica com funcionarà la mediació, quins són els seus principis i les regles mitjançant les que s’actua.

 

Un cop aclarits els dubtes s’acorda un calendari amb els temes a tractar, que definirà quantes sessions poden ser necessàries i es formalitzarà la voluntat de les parts de continuar endavant mitjançant la signatura de l’acta d’inici.

 

En el transcurs del procés el mediador facilitarà la comunicació entre les parts, de les que sorgiran les solucions al seu conflicte, fins aconseguir un acord satisfactori per a tothom, que es plasmarà en un acta final.

PRINCIPIS BÀSICS DE LA MEDIACIÓ:

 

 

 

Existeixen 4 principis bàsics sobre els que es sustenta qualsevol Mediació: La voluntarietat, la confidencialitat, la imparcialitat i la neutralitat.

 

El procés és voluntari, perquè els i les que participen poden iniciar o desistir a qualsevol moment. Però també és voluntari perquè HA d’existir una voluntat real de voler superar el conflicte en el que s’està immers. Hi ha que comprometre’s i participar del procés perquè ets el principal interessat a resoldre el problema.

 

 

Confidencialitat: Qualsevol informació que es faciliti durant les sessions de Mediació no podrà ser utilitzada per cap de les parts fora de la Mediació, ni tampoc podran ser citats a declarar judicialment els Mediadors.

 

Els Mediadors són imparcials, ja que no prenen partit ni es posicionen a favor o en contra de cap de les parts. No proporcionen solucions ni parers sobre el conflicte. La seva funció és la de facilitar el diàleg, fomentant la comunicació per a que les pròpies parts trobin les solucions que millor s’adaptin a les seves discrepàncies.

 

De la mateixa manera, són neutrals, ja que no deixen que les seves opinions o valoracions personals influeixin en el procés