Compromiso Confianza Confidencialidad
Compromiso Confianza Confidencialidad

COM ENTENEM LA MEDIACIÓ A MED3C? 

Les persones veiem el conflicte com quelcom no desitjable ni a les famílies, ni a les comunitats de veïns, ni a les empreses. És normal, sobre tot pel malestar que genera en forma d’estrès i enuig tant a nivell personal com a les nostres relacions. Pensem que hem fet malament les coses, pres males decisions o adoptat una actitud inadequada a les circumstancies i al context en el que interaccionem: Algú s’ha equivocat, algú ens vol perjudicar.

 

A  Med3C li donem la volta a aquesta idea. Estem segurs de que el conflicte és inevitable en el transcurs d’una relació de parella i/o de família, d’una comunitat de veïns o d’una empresa, però no ho veiem com quelcom sempre negatiu. A moltes de les ocasions, és un signe de vitalitat i d’evolució, per tant, de canvi. Es tracta d’una oportunitat de millora i de progrés a les relacions familiars i de parella tant com a les de convivència veïnal i a les relacions laborals.

 

 

Donat que el conflicte és consubstancial a les relacions humanes, és inevitable. El que sí depèn de nosaltres és la manera com encarem el conflicte: com una oportunitat o només com una molèstia. A Med3C entenem que és una oportunitat i gestionem el conflicte de manera que les parts implicades puguin gaudir d’aquesta possibilitat de millora i progrés.

 

La Mediació és un procés que, per a una bona resolució, comporta el domini d’unes tècniques. Nosaltres intervenim per a que les parts involucrades en el conflictes es puguin parlar i escoltar. Fem que cadascuna de les parts es pugui sentir reconeguda i valorada en els seus interessos i en els seus sentiments. Des d’aquesta posició, les parts podran discutir i negociar per sí mateixes allò que els afecta, arribant per mutu acord als pactes que considerin convenients per a donar per finalitzat el conflicte.

 

 

Med3C aplica la Mediació com la fórmula de gestió de conflictes més ràpida i barata comparada amb d’altres fórmules.

 

El fet de que a Med3C ens preocupi el futur significa que treballem els aspectes relacionals que queden afectats en el conflicte, el que garanteix, més que d’altres fórmules, que si les parts volen poden mantenir una relació adequada als seus interessos, així com un major acompliment dels acords.

 

La Mediació és un sistema de gestió i resolució de conflictes conduit per un tercer, el mediador, que actua de manera imparcial i neutral, ajudant a l’entesa i a la comunicació entre les parts per a que puguin gestionar per sí mateixes una solució als conflictes que els afecten.