Compromiso Confianza Confidencialidad
Compromiso Confianza Confidencialidad

El nostre equip es basa en la pluridisciplinalitat, al estar integrat per professionals de diferents àmbits amb experiència consolidada i competències molt concretes. Els mons de la Psicologia, el Dret, els RR.HH. i la Gestió Pública es complementen transversalment a Med3C a través d’una passió comuna, la MEDIACIÓ i la ferma creença en fomentar la Cultura de Mediació integrant els seus principis basics en tots els seus serveis.

 

 

L’experiència ens fa entendre que la societat ha canviat i, per tant, la manera d’encarar els nostres conflictes també ha de fer-ho si volem superar-los satisfactòriament. 

 

 

L’enfocament del equip de Med3C és el d’actuar directament sobre el problema, fent partícips directes en la recerca de solucions als propis interessats, siguin persones, empreses o institucions, per tal d’aconseguir la seva satisfacció. La Mediació és la manera més eficaç per a aconseguir-ho: és més ràpida, amb menys costos que el sistema judicial i s’adapta a les necessitats de cada cas per la seva gran flexibilitat.

 

 

Els membres de l’equip de Med3C posseeixen un currículum que dóna acompliment a l’establert a la Llei 1/2201, de 15 de març, de Mediació de Catalunya, i al Decret 135/2012, de 23 d’octubre, per el que s’aprova el Reglament de la Llei 15/2009 del 22 de juliol de Mediació a l’àmbit del dret privat.